เลื่อน
MIT แก้ปัญหาความท้าทาย
รางวัลยกระดับจาก MIT แก้ปัญหา
การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่ท้าทายจาก MIT Solve
งานที่ดีและความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการที่ครอบคลุมจาก MIT แก้
ความท้าทายด้านสุขภาพแม่และทารกแรกเกิดจาก MIT Solve
ความท้าทายด้านความปลอดภัยและสุขภาพ Pandemics จาก MIT Solve
ความท้าทายของระบบอาหารอย่างยั่งยืนจาก MIT Solve

แก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกปี 2020

หลักสูตรการแก้ปัญหาของ MIT

การวางแผนธุรกิจและผลกระทบสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตร MIT
IFIA ได้เข้าร่วมที่“ MIT SOLVE” ความร่วมมือที่ยอดเยี่ยม
สมาชิก 20 คนของ IFIA เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ปัญหาของ MIT ที่ Global Challenges 2020