IFIA รูปภาพแกลเลอรี่

IFIA Picture Gallery มีรูปภาพมากมายที่ถ่ายจากงานระดับนานาชาติต่างๆ

เลื่อน
IFIA รูปภาพแกลเลอรี่

IFIA Picture Gallery ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายจากนิทรรศการระดับนานาชาติต่างๆการประชุม IFIA และฟอรัมนานาชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงไฮไลท์ของกิจกรรม IFIA นอกจากนี้ยังรวมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประธาน IFIA ในงานต่างๆและการประชุมต่างๆ

รูปภาพถูกจัดหมวดหมู่ตามเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับแต่ละภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม

แกลเลอรี่ภาพ

งานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งตะวันออกกลาง - IIFME 2020

วันนักประดิษฐ์ไทย -IPITEx 2020

ฮ่องกง SmartBIZ EXPO (2019)

งานแสดงสินค้านานาชาติโซล (SIIF 2019)

งานประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 5 (BIXPO 2019)

iENA 2019, นูเรมเบิร์ก, เยอรมนี

นิทรรศการนวัตกรรมนานาชาติ (ARCA 2019)

การแสดงการประดิษฐ์วอร์ซอระหว่างประเทศ (IWIS 2019)

งานแสดงสินค้านานาชาติอิสตันบูล (ISIF 2019)

นวัตกรรมการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (iCAN 2019)

Al-Bassel Fair 2019, Damascus, ซีเรีย

SVIIF 2019 ซานตาคลาราแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา