เหตุการณ์ IFIA
กำหนดการจัดงาน IFIA แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และงานประดิษฐ์และงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องมากมาย
IFIA ครอบคลุมงานประมาณ 50 งานที่จัดขึ้นในหนึ่งปี
ปฏิทินกิจกรรม IFIA
ลูกศรก่อนหน้า
ลูกศรถัดไป
เล่นหยุด
เลื่อน

รายงานเหตุการณ์ IFIA

ในส่วนนี้จะมีการจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดนิทรรศการการประดิษฐ์การประชุมสัมมนาและรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นในรัฐสมาชิกภายใต้การอุปถัมภ์ของสมาคมสหพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ

โหลดเพิ่มเติม
แปล»