• 2
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Alireza Salmani Verification Number: IR2020OCT199ACXS ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 3
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Maral Raeismirzaie Jamkarani Verification Number: IR2020OCT198MCXJ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 1
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Masiha Zandieh Verification Number: IR2020OCT197MCXZ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 38
  0

  ใบรับรองต้นฉบับไม่ถูกต้องหากไม่มี IFIA HOLOGRAM Inv Maryam Norouzi Anbohi หมายเลขยืนยัน: IR2020OCT196MCXA ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 39
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Amir Ahkami Verification Number: IR2020OCT195ACXA ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 39
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Seyed Mohammad Arian Akbari Verification Number: IR2020OCT194SCXA ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 961
  0

  IFIA สนับสนุนนักประดิษฐ์และการนำนวัตกรรมระดับนานาชาติมาใช้ใน Virtual Hall of Inventions Mr. Vahid Niroumand เป็นผู้อาวุโสด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชาวอิหร่านวัย 39 ปี ...
 • 137
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Karen Jahanabadian Verification Number: IR2020SEP193KCXJ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”
 • 137
  0

  ใบรับรองดั้งเดิมไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีใบแจ้งหนี้ IFIA HOLOGRAM Artin Amirzadeh Irani Verification Number: IR2020SEP192ACXA ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ“ Inv”