คลังภาพ IFIA

IFIA Picture Gallery ประกอบไปด้วยรูปภาพมากมายจากการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติการประชุม IFIA และฟอรัมระหว่างประเทศเพื่อแสดงถึงไฮไลท์ของกิจกรรม IFIA ยิ่งกว่านั้นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประธานาธิบดี IFIA ในกิจกรรมและการประชุมที่แตกต่างกันรวมอยู่ด้วย

รูปภาพถูกจัดหมวดหมู่ตามเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับแต่ละภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม

โหลดเพิ่มเติม
แปล»