ภาพที่ไม่สามารถใช้ได้
ทุกอย่างเริ่มต้น
ด้วยความคิด

กำหนดการจัดงาน IFIA แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่งานแสดงสินค้าและสิ่งประดิษฐ์ใหม่เทศกาลที่เกี่ยวข้องหลายงานนิทรรศการการออกแบบและการแข่งขันนวัตกรรมในสาขาต่างๆ

Infinite Ideas คืออะไร?
ค้นหาคำตอบได้ที่ IFIA Innovations Events
เลื่อน

กิจกรรม IFIA นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กำหนดการจัดงาน IFIA แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่งานแสดงสินค้าและสิ่งประดิษฐ์ใหม่เทศกาลที่เกี่ยวข้องหลายงานนิทรรศการการออกแบบและการแข่งขันนวัตกรรมในสาขาต่างๆ
เนื่องจาก IFIA มีการจัดงานประมาณ 50 งานในช่วงหนึ่งปีจึงมีการเสนอโอกาสที่ดีให้กับสมาชิก IFIA เพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีคุณค่าแลกเปลี่ยนความรู้เชิงนวัตกรรมเจรจาการออกใบอนุญาตสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาและเพลิดเพลินกับโปรแกรมที่จัดควบคู่ไปกับงานรวมถึงฟอรัม B2B การประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาและการประชุม

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ปฏิทิน
แสดง
วันอาทิตย์
1000
https://www.ifia.com/wp-content/plugins/tiva-events-calendar