หนังสือ IFIA
เลื่อน

หนังสือ IFIA

IFIA Books เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพิมพ์ของ IFIA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับนวัตกรรมและขยายความคิดสร้างสรรค์ในหมู่คนระดับรากหญ้า หนังสือประกอบด้วยภาพประกอบผลงานของนักเขียนการ์ตูนและชุดแสตมป์ที่แสดงภาพนักประดิษฐ์ชายและหญิง 

นอกจากนี้หนังสือหลายเล่มยังได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของนักประดิษฐ์สตรีในการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วโลก

หนังสือ IFIA

หนังสือเกี่ยวกับนักประดิษฐ์และสมาคมการประดิษฐ์
จีโนมของนวัตกรรม: วิธีการสอน
หนังสือเกี่ยวกับนักประดิษฐ์สตรี