หนังสือ IFIA

IFIA Books ประกอบด้วยส่วนหนึ่งของการตีพิมพ์ IFIA เพื่อขยายความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับนวัตกรรมและขยายความคิดสร้างสรรค์ในระดับรากหญ้า หนังสือประกอบด้วยภาพประกอบผลงานของนักเขียนการ์ตูนและสะสมแสตมป์ที่แสดงถึงนักประดิษฐ์ชายและหญิง

นอกจากนี้หนังสือหลายเล่มยังได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของนักประดิษฐ์สตรีในการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วโลก

โหลดเพิ่มเติม
แปล»