ผู้เข้าร่วมการประชุม World Invention & Innovation Forum 2019

สมาชิก IFIA ทั้งหมด

IFIA สมาชิกที่เป็นส่วนประกอบหลักของ IFIA แบ่งออกเป็นสามประเภทคือเต็มสอดคล้องและทำงานร่วมกันตามสถานะการลงคะแนนวันที่ก่อตั้งและประเภทของกิจกรรม

งานและความรับผิดชอบของแต่ละหมวดหมู่จะถูกอธิบายในหน้าเฉพาะของพวกเขา โดยทั่วไปความรับผิดชอบสามารถสรุปได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายหลักของ IFIA
 • มีส่วนร่วมใน เหตุการณ์ IFIA
 • ส่งรายงานประจำปีถึงสำนักเลขาธิการ IFIA
 • จ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีในเวลาที่กำหนด

การเชื่อมโยงที่ต้องการเข้าร่วม IFIA ในฐานะสมาชิกสามารถเริ่มขั้นตอนได้โดยการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ เป็นสมาชิก IFIA

ในฐานะที่เป็น สมาคมผู้ประดิษฐ์ คุณจะได้รับประโยชน์จากบริการด้านล่าง:

 • เพิ่มการแสดงผลขององค์กรสมาชิกโดยการแสดงโลโก้ของสมาชิกและรายละเอียดการติดต่อบนเว็บไซต์และฐานข้อมูลของ IFIA
 • เพิ่มการเข้าถึงการรับรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเครือข่ายกว้าง IFIA ของรัฐสมาชิก
 • ข้อเสนอพิเศษสำหรับการมีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ IFIA ซึ่งรวมถึงที่พักฟรีบูธและการถ่ายโอนในท้องถิ่น
 • โอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้เล่นหลักจากธุรกิจสถาบันการศึกษาและสถาบันต่างๆ
 • โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นนวัตกรรมในการประชุมและการประชุม IFIA
 • โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมการกำหนดนโยบายการสนับสนุนและการเป็นตัวแทน
 • การส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมผ่านสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพของ IFIA
 • มีส่วนร่วมในการค้าสิ่งประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
 • องค์กรของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความร่วมมือของ WIPO
ผู้สมัคร สมาชิกผู้สมัคร
ว่างเปล่า สมาชิกที่เกี่ยวข้อง
coll_flag สมาชิกที่ทำงานร่วมกัน: