IFIA รัฐสภา

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย IFIA สภาคองเกรสได้รับการจัดระเบียบในประเทศต่าง ๆ เพื่อสำรวจประเด็นสำคัญภายในขอบเขตของ IFIA และส่งเสริมความสนใจในการแก้ไขปัญหาในหมู่สมาชิก สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมและให้บริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน IFIA การมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งจะมีรูปแบบเฉพาะที่จะกล่าวสุนทรพจน์และการอภิปรายทั้งหมด

แปล»