ภาพยนตร์ IFIA
เลื่อน

 

รายการเพลง IFIA MOVIES

วิดีโอ

 

คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับ IFIA และกิจกรรมต่าง ๆ โดยดูจากไฟล์วิดีโอต่อไปนี้ซึ่งจัดทำโดย IFIA Office พวกเขาแสดงบริการบางอย่างที่ IFIA นำเสนอในด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมทั้งโครงการเพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์สีเขียวและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ในขณะเดียวกันกิจกรรมของสมาชิก IFIA รวมถึงการประชุมระดับนานาชาติการสัมมนาการจัดนิทรรศการการประดิษฐ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีให้ในรูปแบบของวิดีโอ

แปล»