รายงานเหตุการณ์ IFIA

ในส่วนนี้จะมีการจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดนิทรรศการการประดิษฐ์การประชุมสัมมนาและรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นในรัฐสมาชิกภายใต้การอุปถัมภ์ของสมาคมสหพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ

โหลดเพิ่มเติม
แปล»