ข่าว IFIA

ข่าวสาร

IFIA ส่วนข่าวเสนอข่าวล่าสุดและข่าวด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ผู้ชมพบกับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติการประชุมสัมมนาและข้อตกลงระหว่างกัน IFIA และองค์กรที่มีความสำคัญอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพของนักประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์ในทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นโดยองค์กรพันธมิตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักประดิษฐ์และผู้ที่ชื่นชอบอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โหลดเพิ่มเติม
แปล»